Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Cyklostezka Bečva

Rok realizace: 2007-2013 
 
Popis projektu:
Projekt „Cyklostezka Bečva“ je realizován v rámci Regionálního operačního programu pro region NUTS II Střední Morava v prioritní ose č. 1 „Doprava“ a v oblasti podpory 1.3 „Bezmotorová doprava“.
 
Cílem projektu je podpora dopravní bezpečnosti a zvýšení turistické atraktivity regionu prostřednictvím dobudování potřebné páteřní cyklostezky na území centrální části Valašska. Projekt řeší nevyhovující stav potřebné dopravní infrastruktury v atraktivní turistické oblasti Valašska – stezky pro cyklisty. Je tak plně v souladu s hlavním cílem prioritní osy č. 1 ROP NUTS II Střední Morava i všech aktivit předmětné oblasti podpory:
a)      Hlavní cíl – posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v  souladu s udržitelným rozvojem.
b)      Aktivity:
-      realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných  projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území
-     výstavba regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu
-     realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy
 
Katastrální území: Vsetín, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice.
Pozitivní dopad dobudování cyklostezky v katastru zmíněných měst a obcí se ale promítne i za hranicemi Valašska. Valašsko bude prostřednictvím dobudované cyklostezky přiblíženo napojení na Jantarovou stezku a na další klíčové cyklistické stezky ve Zlínském kraji mezinárodního a nadregionálního významu. V důsledku toho celý Zlínský region zvýší turistickou atraktivitu pro příznivce cyklistiky a aktivního trávení volného času vůbec. Samotné zvýšení turistické atraktivity v každé oblasti představuje jednu z nejdůležitějších podpor cestovního ruchu a s ním spojených služeb, které jsou významným nositelem hospodářské prosperity.
 
V současné době je na území regionu Valašska – Horního Vsacka 347 km cyklistických tras (z toho pouhých  15 km je specifikován jako cyklostezka). Z funkčního hlediska se projekt zaměřuje na vybudování bezpečných úseků cyklotrasy s minimálním podílem motorové dopravy s vazbou na navazující cyklistickou infrastrukturu v regionu, resp. i mimo něj. Základní-páteřní trasa Vsetín-Velké Karlovice by měla tvořit základ celého systému a její dobudování je podstatou dalšího následného projektu „Hornovsacká Bike tour“ a projektu „Singltreky na Valašsku“.
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 126 170 728 Kč
Projektová žádost "Cyklostezka Bečva" byla vybrána k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši 107 245 118, 00 Kč.
 
Další informace na webových stránkách:
ROP Střední Morava   www.rr-strednimorava.cz
Evropská unie   www.europa.eu
 

Fotogalerie (1)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko