Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Dotazníková anketa

Výsledky dotazníkové ankety

V minulém čísle Karolinského zpravodaje byl vložen dotazník, jehož prostřednictvím se Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko snažila zjistit názory, přání a potřeby obyvatel města z hlediska další orientace rozvojových aktivit sdružení, vedoucích k následnému rozvoji mikroregionu.

Na úvod je třeba podotknout, že výsledky dotazníkové ankety z hlediska zájmu obyvatel Karolinky o zkoumané skutečnosti byl velmi tristní. Karolinský zpravodaj je distribuován do více jak devíti set domácností města a dotazníků bylo zpětně odevzdáno na podatelnu městského úřadu či informační centrum celých dvacet dva, což činí o něco víc jak dvě procenta. I když je zřejmé, že vypovídací hodnota tohoto výsledku je mizerná, redakce vám alespoň stručně představí výsledky průzkumu.

Kvalitu života ve městě ohodnotila většina odpovídajících jako spíše dobrou, v odpovědích na dotaz, týkající se zvýšení kulturních akcí a aktivit převažovaly odpovědi jako pořádání koncertů a vystoupení známých osob, více akcí pro děti a mládež nebo pořádání karnevalů a tanečních zábav. Odpovídající občané pak ve městě nejvíce postrádají kavárnu, čajovnu či cukrárnu, vyhrazená místa pro cvičení a venčení psů, více laviček a míst pro odpočinek a víceúčelové hřiště.

Prostředí v obci dle nabízených hledisek bylo hodnoceno jako spíše dobré s tím, že se v posledních pěti letech mírně zlepšilo. Odpověď na další otázku pak ukazuje, že mezi obyvateli jsou oblíbené internetové stránky obce, kde lidé získávají největší procento informací o dění ve městě. V návrzích na zlepšování kvality života ve městech převažovaly požadavky na vytváření nových pracovních míst, rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany a rozvoj cestovního ruchu.

Samostatnou kapitolu pak tvořily odpovědi žáků sedmých až devátých tříd základní školy, kde se ankety zúčastnilo celkem osmdesát devět dětí. Ty pochopitelně mezi své priority zařadily koncerty a vystoupení známých osob, karnevaly, taneční zábavy a akce pro děti a mládež. Mezi chybějící zařízení pro volný čas děti zařadily víceúčelové hřiště, dráhy pro in-line bruslení a skateboardy a čajovnu nebo cukrárnu. Rovněž podle dětí se celkové prostředí v obci mírně zlepšilo. V oblasti zlepšování kvality života děti preferovaly rozšiřování a zkvalitňování služeb, vytváření nových pracovních míst a péči o pěkný vzhled obce. V závěrečných návrzích a připomínkách děti vzpomněly především vybudování krytého bazénu, sportovní haly, kina či skateparku ale např. i zlepšení kvalifikace pedagogů, zbudování zdi pro graffitti nebo supermarket.

Závěrem bychom chtěli poděkovat těm, kteří se dotazníkové ankety zúčastnili a chceme věřit, že příště bude účast větší. I toto je přece způsob, jak mohou občané vyjádřit své názory na záležitosti, které se týkají především jejich města.

(redakce Karolinského zpravodaje)

 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko