Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Interreg IIIA

Iniciativa Společenství Interreg IIIA

česko-slovenské příhraničí

Rok realizace: 2004 - 2006

Iniciativa Společenství Interreg IIIA podporuje regionální rozvoj v příhraničních regionech.Jednou ze tří částí Iniciativy Společenství Intereg III realizované Evropskou komisí pro členské země Evropské unie.Jejim hlavním cílem je překonání nevýhod plynoucích z příhraničí, tedy v rámci státu periferní polohy dané oblasti.

V České republice je Iniciativa Společenství Interreg IIIA realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic - hranice s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

V rámci programu Interreg IIIA ČR - SR zahrnuje dotační území na české straně tři kraje - Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský.

Průběžné předkládání žádostí o podporu bylo zahájeno v říjnu 2004.

Maximální výše spolufinancování projektu z EU je 75% a ze státního rozpočtu 5% celkových uznatelných nákladů.Výše podpory z EU na projekt se pohybuje v rozmezí

od 15 000 EUR (455 475 Kč)

do doporučených 150 000 EUR (4 554 750 Kč)

Základní podmínkou je, že žadatel musí mít slovenského partnera a projekt musí mít přímý přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Projekt: Spolupráce Valašska a Hornokysucka při rozvoji cestovního ruchu v regionu

Opatření:                            2.1 Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Žadatel:                              Sdružení Hornovsacká dráha

Typ projektu:                     Samostatný projekt

Slovenský partner:            Mikroregion Horné Kysuce

Výše dotace z EU:             3 726 887 Kč (75%)

Celkové náklady:              4 969 183 Kč

Schváleno:                         1. ŘV dne 6.-7. dubna 2005

Cíl: Projekt řeší úpravu běžkařských tratí v délce 40 km na hřebenech Beskyd a Javorníků, osazení 43 ks informačních panelů a instalací doprovodné naučné infrastruktury.Díky projektu se propojí jednotlivé úseky běžkařských tratí a vytvoří se sjízdná komplexní trať v délce cca 80 km po nejatraktivnějším úseku Beskyd a Javorníků.

 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko