Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Leader+

Rok realizace: 2006

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

Z těchto dotačních titulů jsou podporovány obce oceněné v soutěži Vesnice roku, venkovské mikroregiony v případě, že se bude jednat o projekty pilotního charakteru, jejichž metody a inovativní přístupy (např. LEADER+) mohou být využity dalšími regiony. Dále z tohoto podprogramu jsou podporovány akce nebo projekty připravené skupinami dětí nebo mládeže za podmínky, že se tyto skupiny prokazatelně budou podílet na výběru, projekční přípravě a jejich realizaci formou komunitního plánování.

Výše dotace 40 - 70% v závislosti na dotačním titulu, ve výjimečných případech až 100% . Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce 1 mil. Kč.

Projekt je rozčleněn do 6 dílčích podprojektů realizovaných partnery žadatele:

Aktivita č.1 Zachování zimních sportovních aktivit ve Zděchově

Předmětem aktivity je odstranění havarijního stavu lyžařského vleku ve Zděchově a zlepšení podmínek pro provozování tohoto zařízení v souvislosti s novými předpisy pro provozování lyžařských vleků.Realizace projektu tak chce přispět k udržení možnosti pro provozování zimních sportů a zatraktivnění celého regionu.

celkem projekt:                                      360 000 Kč

podíl obcí:                                               108 000 Kč

dotace Programu obnovy venkova:      252 000 Kč

Realizátor: AVZO Zděchov, Zděchov č.p. 222, 756 07 Zděchov

Aktivita č.2 Lávka pro cyklisty a turisty přes řeku Vsetínskou Bečvu u Valašské Koliby

Lávka pro cyklisty a pěší přes Vsetínskou Bečvu na katastru obce Hovězí u Valašské Koliby.Výstupem projektu je tedy mostní objekt určený pro cykloturisty a pěší přes řeku Vsetínskou Bečvu, který propojí hlavní cyklostezku (Vsetín-Velké Karlovice) procházející na levém břehu Vsetínské Bečvy a Valašskou Kolibu na pravém břehu řeky.

celkem projekt:                                      1 261 043 Kč

podíl obcí(Hovězí):                                    297 500 Kč

ostatní-vklad podnikatelů:                     368 543 Kč

dotace Programu obnovy venkova:         595 000 Kč

Realizátor: Obec Hovězí, 756 01

Zdeněk Mudrák KAMU s.r.o., Jasenická 1343, 755 01 Vsetín

 

Aktivita č.3 Dětské hřiště Janová

Jedná se o dětské hřiště na pozemku mateřské školy.Hlavní aktivity projektu jsou: doplnění hracích prvků a vybudování menší zpevněné plochy vhodné pro míčové hry.Výstupem projektu je tedy úprava stávajícího hřiště na menší parkoviště pro děti školního věku i dospělé včetně plochy pro míčové hry.

celkem projekt:                                      600 000 Kč

podíl obcí(Janová):                                 180 000 Kč

dotace Programu obnovy venkova:       420 000 Kč

Realizátor: Obec Janová, Janová 200, 755 01 Vsetín              

Aktivita č.4 Výstavba bezbariérového vstupu a nezbytných úprav do sklářské expozice v objektu MÚ v Karolince

Projektem se provede vybudování bezbariérového přístupu imobilním návštěvníkům sklářské expozice a občanů do Městského úřadu v Karolince.Z technického hlediska se jedná o přístavbu výtahu se spojovací chodbou do obou křídel objektu a související úprava vstupu do objektu.Dále vznikne nové informační centrum přístavbou a přestavbou kanceláře Sdružení Hornovsacká dráha .Realizací projektu vzniknou minimálně 2 pracovní místa.

celkem projekt:                                      3 931 557 Kč

podíl obcí(Karolinka):                            2 566 557 Kč

dotace Programu obnovy venkova:      1 365 000 Kč

Realizátor: Město Karolinka, Radniční náměstí č.p. 42, 756 05 Karolinka

Aktivita č.5 Rekonstrukce interiéru (vitrín) ve sklářské expozici

Realizací je provedena výměna stávajících vitrín za celoskleněné částečně z pískovaného skla.Skleněné police jsou zavěšeny na nerezových lankách.Prostory expozice jsou doplněny čalouněnými lavicemi a zelení v žardiniérách.Na zděné pilíře jsou umístěny výsuvné výstavní panely.Stávající kazetový podhled je nahrazen za podhled s osvětlením.Schodiště je nově osvětleno nepřímým osvětlením na obvodových pilířích a zábradlí schodiště je vyplněno celoskleněnými výplněmi zábradlí.Ve sklářské expozici jsou vystaveny produkty místních sklářských firem Crystalex, a.s. a místních drobných skláren Huť Charlotta, Moser, s.r.o.

celkem projekt:                                      785 826 Kč

podíl obcí(Karolinka):                            449 826 Kč

dotace Programu obnovy venkova:      336 000 Kč

Realizátor: Město Karolinka, Radniční náměstí č.p. 42, 756 05 Karolinka

Aktivita č.6 Přestavba hospodářské budovy na stolařskou dílnu

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávající hospodářské budovy přistavěné k rodinnému domku.Stavba je koncipována jako malá provozovna pro stolařské práce.Vzniknou zde výrobní prostory, zázemí dílny a skladové prostory pro živnostenský provoz s jedním pracovníkem.V dílně jsou dále instalovány drobné multifunkční stroje a nářadí.Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou.Realizací projektu vznikne minimálně 1 pracovní místo.

celkem projekt:                                      736 610 Kč

ostatní-vklad podnikatelů:                     380 110 Kč

dotace Programu obnovy venkova:       356 500 Kč

Realizátor: Jiří Kašpar, Radniční náměstí č.p. 42, 756 05 Karolinka

 

Fotogalerie (6)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko