Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

NADACE PARTNERSTVÍ Program Zelené stezky Greenways

ŽÁDOST O GRANT (2007)     

Název projektu: Příklady táhnou

Název  předkladatele      Sdružení Valašsko – Horní Vsacko 

Adresa předkladatele     Radniční náměstí 42

Výše žádaného grantu/ Kč 100.000,-          

Celkové náklady projektu/ Kč 400 000,-

 

Jiné než finanční prostředky žádané od Nadace Partnerství  300 000,-

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, mikroregion Hranicko a region Slovácko se staly hlavními partnery konference „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR“, která proběhla ve dnech 15.-20.5.2007, a která se stala  nástrojem pro jejich propagaci, navázaní spolupráce s dalšími zainteresovanými regiony Moravy a Slezska a byla motivací pro české regiony. V širším kontextu pak cílem konference byla podpora přípravy podmínek pro podávání projektů na Strukturální fondy EU pro období 2007-2013.

Je třeba hledat pozitivní příklady, propagovat je a vytvářet partnerské vazby mezi sousedními mikroregiony, které se mohu stát impulsem pro další rozvoj cyklistiky. Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, mikroregion Hranicko a region Slovácko patří právě mezi ty regiony, které pro rozvoj cyklistiky dělají mnoho. Shodou okolností všechny jsou součástí rozsáhlého projektu Greenways Krakov-Morava-Wien. Ctvrtým mikroregionem bude Poodří. Cílem je pak uspořádat netradiční cyklokonferenci, která by se konala postupně ve všech těchto regionech, aby se mohli oni i další partneři detailně seznámit se s jejími aktivitami (minulost, přítomnost a budoucnost), navázat mezi sebou spolupráci a být motivací pro další regiony České republiky. V širším kontextu pak cílem je podpora přípravy podmínek pro podávání projektů na Strukturální fondy EU pro období 2007-2013.

Název projektu: Krok za krokem

Název  předkladatele      Sdružení Valašsko – Horní Vsacko

Adresa předkladatele     Radniční náměstí 42

Osoba zodpovědná za projekt: Roman Kalabus

 

Výše žádaného grantu/ Kč 100.000,-  

 

Celkové náklady projektu/ Kč 00 000,-

 

Jiné než finanční prostředky žádané od Nadace Partnerství  300 000,-

 

 

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, je hlavním motorem budování a šíření rekreologických aktivit  v údolí horního toku Vsetínské Bečvy. Hlavním produktem vyvolávající synergii volnočasových aktivit a aktivit cestovního ruchu je Cyklostezka Bečva. Tato je funkční, vyznačená pásovým značením KČT. Našim cílem je vytvoření multifunkční volnočasové stezky. Je potřeba provádět její údržbu a neustále doplňovat infrastrukturu a  učinit z této stezky Zelenou stezku. Jedním z prvních počinů je instalace informačního systému formou tzv.“Naučné cyklostezky Bečva“.

 

Výše uvedený cíl byl realizován prostřednictvím konference o Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, jehož hostitelem byly právě dané regiony. Konference byla zaměřena na propagaci cyklistické dopravy, cykloturistiky, ale i na Greenways. Daná konference byla rozdělena do dvou základních celků. Nejprve se uskutečnila ve dnech 15.-17.5.2007 v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích (Zlínský kraj). První den proběhla odborná exkurze po cyklotrasách daného mikroregionu. Další dva dny byli věnovány odborné problematice. Od pátku 18.5. do neděle 20.5.2007 proběhla cyklistická exkurze po cyklostezkách údolím řek Bečva, Morava a podél Baťově kanálu. Exkurze  začínali v místě dějiště konference ve Velkých Karlovicích a dále povede přes Vsetín, Hranice, Přerov až na Slovácko.  (v příloze žádosti je přiložen návrh programu konference).

Dohoda partnerů o dalším společném postupu na budování cyklostezek v koridoru trasy Greenways Krakov – Morava – Wien byla uzavřena slavnostně dne 18.5.2007 v hotelu Laterna v rámci tiskové konferenci.

Zde si (po kliknutí) můžete prohlédnout návrhy tabule informačního systému formou tzv.“Naučné cyklostezky Bečva“u obce Hovězí:

 

Fotogalerie (6)

Ke stažení (14)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko