Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka - I.etapa

Rok realizace: leden 2006-červen 2006

 

Priorita: 4 - rozvoj cestovního ruchu        Opatření: Rozvoj služeb pro cestovní ruch

 

Podopatření: 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

 

NUTS II: Střední Morava                        Kraj: Zlínský

 

 

 

Název projektu: Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka

 

V únoru 06 bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo projektového manažera a to bylo posléze uskutečněno, kdy byl vybrán pan Roman Kalabus.Souběžně s tímto výběrem bylo zažádáno o pronájem nebytových prostor v budově MěÚ v Karolince a tyto byly posléze také získány a došlo i k vybavení prostor nábytkem.Byl nakoupen také základní materiál k vybavení kancelářskými potřebami a projektový manažer byl vybaven služebním telefonem a internetovým mobilním připojením.Toto je vše v souladu s průběhem první etapy realizace projektu a týká se věcí spíše investičního charakteru.

 

Projektový manažer začal v kancelářských prostorách Sdružení držet i úřední dny, vždy v pondělí a středu.Uskutečnila se konference - seminář k rozvojovému partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka za účasti představitelů Zlínského kraje, zástupců obcí a podnikatelského sektoru.Také došlo k setkání se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu, kdy bylo osloveno 65 subjektů, setkání se zúčastnilo přes dvacet.Vznikla pracovní skupina o počtu 9 členů složená především z řad podnikatelů v cestovním ruchu.Tato byla rozšířena ještě o zástupce dopravců a neziskového sektoru.Již v prvních měsících byl zaregistrován zájem o služby nabízené projektovým manažerem a celá věc byla prezentována jak na konaných pracovních jednáních s veřejností, tak teké v jednotlivých zastupitelstvech všech členských obcí svazku.

 

Zatím poslední činností, která již zasahuje také do dalších etap projektu, je postupná práce na zadání  a realizaci strategického rozvojového dokumentu mikroregionu.V této souvislosti již byl vytýčen hlavní dlouhodobý záměr, kterým je Integrovaný rozvojový projekt nazvaný zatím pracovně "Valašsko-region cykloturistů" - jehož páteřní aktivitou je vybudování cyklostezky Bečva a doprovodné infrastruktury k ní včetně realizace obecních a podnikatelských aktivit.

 

Fotogalerie (3)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko