Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka - II.etapa

Rok realizace: červen 2006 - prosinec 2006
Priorita: 4 - rozvoj cestovního ruchu        Opatření: Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
NUTS II: Střední Morava                        Kraj: Zlínský
 
Název projektu: Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka
V průběhu druhé etapy pokračovala v činnosti pracovní skupina složená z:
- projektového manažera sdružení Romana Kalabuse
- zástupců podnikatelských subjektů, (M. Cimala, J.Kocurek, J.Křenková, I.Levč, V.Vozdecká
- neziskových organizací (ČSOP Salamandr – M.Konupka)
- zástupce dopravce (ČSAD Vsetín – M.Žamboch)
 
Tato pracovní skupina pracovala především na tvorbě propagačních materiálů mikroregionu, kdy bylo vypracováno 9 balíčků turistických atraktivit a následně byly první 3 tématické balíčky vydány tiskem a distribuovány do Informačních center na území svazku. Společně s představiteli měst a obcí, které jsou členy mikroregionu a na jejichž území se nachází informační centra (Vsetín, Karolinka, Velké Karlovice, N.Hrozenkov) byla také domluvena společná grafická úprava pohledových stran vnějších plášťů budov, ve kterých se IC nachází. První úprava byla použita ve Vsetíně a ve třetí etapě bude pokračováno ve zbývajících obcích.
 
Počty a druh vydaných marketingových materiálů v rámci realizace projektu:
                    
 1. turistická propagace obce Hovězí                   publikace       5.000
 
 
 2. turistická propagace obce Hovězí                   skládačka      10.000
                                                                          
 
 3. turistická propagace mikroregionu  
(aktivní balíčky turistické nabídky – neplacené)         
3.1 Valašsko – Horní Vsacko (představení obcí)skládačka       5.600
3.2 Zimní vyžití na Valašsku                                skládačka      5.600
3.3 Vodní plochy Valašska                                 skládačka      5.600
 
                   
Projektový manažer již naplno zahájil poradenskou činnost v kanceláři sdružení v budově MěÚ Karolinka. Jsou pravidelně drženy úřední hodiny. Počet konzultací neustále roste.
 
Zásadní činností manažera mimo navazování nových partnerských iniciativ bylo v této etapě zajištění koordinací činností mezi Zlínským krajem a sdružením, v návaznosti na plánovaný integrovaný rozvojový projekt v Horním Vsacku. Podařilo se prosadit větší část území svazku mezi priority rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Projektový manažer také vedl projekty související s předmětným projektem partnerství, především pak projekt Leader+, kdy byla budována infrastruktura cestovního ruchu v obci Janová, Zděchov, Hovězí, Karolinka.
 
Zvláštní pozornost byla věnována i výběru zpracovatele strategického rozvojového dokumentu mikroregionu. Bylo obesláno pět organizací zabývajících se těmito činnostmi a vybrána firma EMD s.r.o. z Kostelce u Zlína. K podpisu smlouvy na zpracování dokumentace zatím nedošlo. Důvodem je upřesňování právních aspektů smlouvy  včetně principu návaznosti na existující strategické dokumenty jednotlivých členských obcí mikroregionu.
 
Další činností, která probíhala byla údržba webových stránek, turistického portálu www.valassko-hornovsacko.cz. S tímto souvisí také změna stanov sdružení, kdy od 1.1.2007 byla provedena změna názvu sdružení na Valašsko – Horní Vsacko.
Další důležitou náplní činnosti manažera je práce na přípravě a realizaci produktu Cyklostezka Bečva a plánované Celostátní konferenci o cyklistické dopravě a cykloturistice ve Velkých Karlovicích v termínu 15.- 20.5.2007.
 
Zároveň bylo požádáno o sepsání dodatku ke smlouvě o financování projektu. Důvodem k vypracování dodatku byl fakt, že vzhledem k prozatimnímu neuzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (viz. zdůvodnění výše), nebyla vyplacena část prostředků předpokládaných na zpracování dokumentu formou zálohové faktury. Tím došlo k nedočerpání předpokládaných prostředků určených na II.etapu projektu. Předmětem dodatku je tedy také převod nevyčerpaných prostředků do dalších etap projektu i částečný přesun prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci kapitol.
 

Fotogalerie (5)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko