Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka - III.etapa

Rok realizace: leden 2007 - červen 2007

Priorita: 4 - rozvoj cestovního ruchu        Opatření: Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření: 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

NUTS II: Střední Morava                        Kraj: Zlínský

Název projektu: Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka

Třetí etapa projektu byla zahájena dle plánovaného harmonogramu a měla být ve znamení příprav na nové programovací období 2007-2013.Hlavním úkolem bylo zahájit práce na marketingové a rozvojové strategii cestovního ruchu Horního Vsacka, projektový manažer také měl dále napomáhat podnikatelským a obecním subjektům s přípravou žádostí o případné dotační prostředky na podporu jejich záměrů především z ROP.

Uskutečnila se také plánovaná cesta k zahraničním partnerům do Itálie, v termínu 21.-24.3.2007, které se zúčastnilo 8 zástupců Sdružení Valašsko-Horní Vsacko.

Hlavní činností v druhé polovině etapy byla příprava a realizace celonárodní konference "Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR", jejíž hlavní osou byla cykloturistika.Konference se zúčastnilo více než 270 osob nejen z ČR, ale také ze zemí EU.Záštitu převzal hejtman Zlínského kraje, pan Libor Lukáš a také ministr pro místní rozvoj ČR a první místopředseda vlády ČR pan Jiří Čunek, který se také zúčastnil.Uskutečnila se v termínu od 15.-19.5.2007 v prostorách a konferenčních sálech hotelů Horal a Lanterna ve Velkých Karlovicích.Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko se na organizaci konference podílel jak prací manažera, tak finanční spoluúčastí ve výši 100 000Kč, se kterou bylo počítano v rámci našeho projektu.

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje, zadal firmě UTRIN Praha zpracování Integrovaného rozvojového projektu rozvoje Horního Vsacka a došlo tak k rozdělení priorit cestovního ruchu na tři oblasti vyšších podpor ze ROP, jesnou z nich je i region Valašska-Horního Vsacka, bohužel však došlo k vyčlenění města Vsetína a obce Ústí, čímž došlo k částečnému narušení homogennosti mikroregionu a ke komplikacím při sladění obou rozvojových studií, kdy mikroregionem zadaná studie řeší území komplexně v celém jeho rozsahu a projekt Zlínského kraje řeší území bez zmíněných obcí.Poměrně značné úsilí bylo věnováno zachování celistvosti mikroregionu v návaznosti na tuto skutečnost.V souvislosti s pracemi na těchto studiích byl utvořen tzv. řídící výbor, ve kterém jsou zastoupeny podnikatelské subjekty:

SKI CENTRUM Kohútka a.s. - Ing.Miroslav Maczko

HP Tronic s.r.o. - Ing.Petr Jakubec

SKI areál Soláň sedlo - Marek Cimala

a zástupci obcí:

 

Velké Karlovice - Miroslav Koňařík - starosta

Halenkov - Ing.Jiří Lušovský - starosta

Huslenky - Oldřích Surala - starosta

Hovězí - Antonín Koňařík - starosta

Zděchov - Bc.Tomáš Kocourek - starosta

Vsetín - Iveta Táborská - místostarostka

další členové

 

Ing.Ivan Matulík - vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing.Jindřich Ondruš - radní pro cestovní ruch Zlínského kraje

Petr Hána - předseda Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Roman Kalabus - projektový manažer Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

Bylo rozhodnuto o doplnění internetových stránek o akce v regionu, byla částečně změněna jejich struktura, odsouhlaseny a zadány byly cizojazyčné mutace těchto stránek.Také se podařilo pokročit při sjednocování jednotlivých společných image prvků v mikroregionu.Výstupem pak je polep výlohy Informačního centra v Karolince, které se tak stalo druhým " Informačním centrem Valašska-Horního Vsacka".V rámci marketingových aktivit dále došlo k realizaci polepů logy mikroregionu s důrazem na www stránky regionu na autobus ČSAD Vsetín na dálkové lince Vsetín-Brno.Dále bylo vyrobeno a nainstalováno 6 poutačů na informační centra umístěné na sloupy veřejného osvětlení:

 

Karolinka            1ks

Velké Karlovice  3ks

Nový Hrozenkov 2ks

S tištěným materiálem bylo vyrobeno dalších 15 000ks skládaček zážitkových balíčků v těchto tématických okruzích:

 

Valašsko-Horní Vsacko-příroda           5 000ks

        - zpracovatel materiálu-ČSOP Salamandr, Rožnov p.  R.

 

Valašsko-Horní Vsacko-architektura   5 000ks

Cyklotrasy Valašska-Horního Vsacka 5 000ks

a proběhl dotisk již dříve vydaných balíčků v počtu 6 000ks.

 

Fotogalerie (1)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko