Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka - IV.etapa

Rok realizace: červenec 2007 - prosinec 2007

Priorita: 4 - rozvoj cestovního ruchu        Opatření: Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření: 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

NUTS II: Střední Morava                        

Kraj: Zlínský

Název projektu: Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka

IV.etapa projektu  Rozvojové partnerství v cestovním ruchu byla ve znamení příprav na plánovací období EU 2007-13.Byl dokončen strategický dokument integrovaného rozvoje území zadaný Zlínským krajem firmě UTRIN, která ke konci etapy byla a je zpracovatelem IPRÚ pro možnosti čerpání ROP, opatření 3.1.Zároveň také vrcholila práce na Marketingové a rozvojové strategii Horního Vsacka, která je jedním z monitorovacích ukazatelů řešeného projektu a jež zpracovává firma EMD s.r.o.

Velká pozornost byla věnována internetovým stránkám regionu, které zvyšují svoji návštěvnost geometricky (týdenní návštěvnost nyní přesahuje 600 návštěv portálu www.valassko-hornovsacko.cz, který je hlavní vlajkovou marketingovou lodí sdružení.Ve spolupráci se zpracovatelem marketingové části rozvojové strategie regionu, bylo také již nyní dosaženo ukazatele vydání 50 000 ks výtisků propagačních materiálů a byl stanoven trend v tištěné propagaci na další období.

Byla zadána tištěná inzerce v časopise Módní trendy z důvodů jeho umístění v místech, kde je jakási čekací doba čtenáře na splnění služby.Druhým materiálem, který vyšel v rámci Obchodního magazínu Mladé fronty Dnes jsme chtěli oslovit skupinu manažerů, kteří jsou zdrojem větší útraty v mikroregionu.Další propagace se uskutečnila díky pozitivním dozvukům ve třetí etapě organizované cyklokonferenci v největším cyklistickém časopise Velo, a to hned ve dvou po sobě jdoucích číslech.

Větší část činnosti byla také věnována přípravě projektové dokumentace Cyklostezky Bečva.

Manažer také rozvíjel přednáškovou činnost o cestovním ruchu, a to pro studenty Masarykova gymnázia Vsetín a seniory KČT Vsetín.

 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko