Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
 

POČASÍ

Numerická předpoveď počasí
na Valašsku pro následující
čtyři dny.

 

+ KOMPLETNÍ INFORMACE O POČASÍ

Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka - V.etapa

Rok realizace: leden 2008 - květen 2008

Priorita: 4 - rozvoj cestovního ruchu        Opatření: Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření: 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

NUTS II: Střední Morava                        Kraj: Zlínský

Název projektu: Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka

Ve sledovaném období od 1.1.2008 do 31.5.2008 bylo věnováno úsilí na získání vědomostí a osvojení dovedností souvisejících s grantovými schématy (především ROP a POV), které byly primárně zaměřeny na cestovní ruch. Především se uskutečnilo množství setkání řídícího výboru IPRÚ Horního Vsacka (Integrovaného plánu rozvoje území) a množství jednání představitelů Valašska – Horního Vsacka na bázi seminářů, které probíhali především v obecních zastupitelstvech právě pro zastupitele obcí svazku, které bylo potřeba seznámit s novými poznatky v cestovním ruchu včetně připravovaných grantových schémat cestovního ruchu, ale i dopravní infrastruktury, kdy především priorita bezmotorová doprava má nezanedbatelný vliv na rozvoj cestovního ruchu, neboť tato priorita obsahuje budování cyklostezek. Právě Cyklostezka Bečva je stěžejním projektem rozvoje letního cestovního ruchu v Horním Vsacku. Na zpracování žádosti do ROP, bezmotorová doprava, projektu s názvem Cyklostezka Bečva – královna stezek Moravy, bylo zaměřeno pracovní nasazení manažera Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Žádost byla odevzdána v termínu do 28.2.2008 včetně nezbytných příloh. 

Projektový manažer se také účastnil jako stálý host jednání řídícího výboru IPRÚ, zúčastnil se několika seminářů k ROP, inicioval setkávání představitelů Valašských mikroregionů a nejvýznamnějších zástupců největších municipálních subjektů Valašska ve věci společného postupu při integraci všech šesti mikroregionů do jednotného Valašska. Důvodem inicializace bylo zjištění, že každý z Valašských mikroregionů postupuje při realizaci rozvojových aktivit bez konzultací se sousedními mikroregiony a často tak dochází ke koliznosti podobných projektů či aktivit.

Práce v poradním sboru ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy pak tvořila další významnou náplň práce manažera Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Tato činnost spočívala v připomínkování návrhů pracovníků centrály, marketingové aktivity aj.

Velká pozornost byla věnována i www stránkám mikroregionu www.valassko-hornovsacko.cz a jejich doplňování a aktualizaci. Tyto stránky byly také vyhlášeny odborníky jako nejlepší stránky ze všech mikroregionů Valašska.

V rámci plánovacího období EU 2007-2013 byl vznesen požadavek ze strany obcí, jako zřizovatelů ZŠ a MŠ na provedení vzdělávacích seminářů k možnému financování záměrů ZŠ a MŠ ze strukturálních fondů. Sdružení Valašsko – Horní Vsacko společně s MAS Valašsko-Horní Vsacko zorganizovalo 4 semináře.

První akcí, která byla vytipována a podpořena marketingově z projektu Rozvojové partnerství v cestovním ruchu byla dálkový běžkařský závod klasickou technikou „Karlovská padesátka“. Jednalo se o výrobu a umístění velkoplošného poutače na akci na místě příjezdu do Velkých Karlovic. Tento poutač byl spolu s upoutávkami v regionálním tisku a na www stránkách regionu součástí mediální kampaně hlavního eventu zimní sezóny. Druhou akcí, jedinou letní akcí byla vytipována nová aktivita, kterou později organizační výbor nazval jako Dny horské cyklistiky na Valašsku. I v tomto případě byl vyroben velkoplošný poutač, který je umístěn na stejném místě, jako byla prezentována Karlovská padesátka. Propagace akce byla z velké části financována přímo dodavatelům marketingových materiálů a aktivit jedním s partnerů projektu HP Tronic s.r.o.. V souvislosti se Dny horské cyklistiky byl mikroregion Valašsko – Horní Vsacko a projekt Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti Hornovsacka také marketingově prezentován jako ráj pro MTB cyklisty v těchto periodikách a materiálech v počtech ks:

- Olomoucký večerník (náklad 15000 ks)

- Cyklistický buletin největšího moravského MTB maratonu ŠELA MARATON (počet ks 2500).

Obě aktivity jsou vedeny jako mediální kampaně. Stejně tak i kampaň ke Dnům horské cyklistiky na Valašsku, která stále běží a jak je výše uvedeno, je placena především z prostředků partnera HP Tronic s.r.o. Dalším marketingovým krokem bylo polepení vozidla PEUGEOT BOXER společnosti Obce Servis s.r.o., které je v trvalém užívání lidového hudebního seskupení Polančanka. Vozidlo je na základě partnerské dohody mezi Valašskem – Horním Vsackem a Obce Servis s.r.o. k dispozici k přepravě osob a nákladů působících v rámci Valašska – Horního Vsacka.

 

Fotogalerie (3)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko