Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace
Úvod » O nás » JANOVÁ

JANOVÁ

Ves Janová vznikla v období velké kolonizace, podobně jako sousední Ústí nebo Hovězí. Připomíná se poprvé roku 1504 v zápise moravských zemských desk olomouckých, podle něhož Jan Kuna z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl na svém vsetínském panství. Podle berňových register z roku 1516 bylo ve vsi Janová 10 usedlostí. Roku 1644 bylo v Janové 29 usedlostí. 

Janová byla před rokem 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V letech 1850 - 1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855 - 1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. Roku 1909 se stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. Roku 1975 byla Janová integrována k městu Vsetínu jako jeho místní část. Roku 1992 se Janová stala znovu samostatnou obcí.

Školství bylo původně součástí duchovní správy. Janová ležela původně v obvodu fary ve Vsetíně a patřila i do obvodu tamní školy. S první zmínkou o existenci školy ve Vsetíně se setkáváme r. 1646. Protože Janová i Ústí jsou od Vsetína přece jen dosti vzdáleny, usilovali tamější evangelíci již roku 1838, aby v obou obcích byly zřízeny pobočky evangelické školy ve Vsetíně. První exkurendní škola v Janové byla v chalupě č.p. 15 a potom se vyučovalo za vesnicí v obecní sýpce. 

Se stavbou školy se začalo 21.6.1875 na místě dosavadní školy. 

O zřízení mateřské školy se v Janové hovořilo po roce 1945 několikrát, teprve v letech 1950 - 1951 se podařilo tuto myšlenku uskutečnit. 

K nejstarším spolkům patří hasičský záchranný sbor, který byl založen r. 1897. Stanovy byly schváleny přesně 17. září 1897. Počátek organizovaného včelařství v Janové sahá do roku 1930. První zmínka o provozování myslivosti pochází z doby kolem r. 1935. V roce 1965 členy Čs. svazu žen v Janové ustavily sbor pro občanské záležitosti při MNV. 

Začátky neorganizovaného sportu v Janové sahají do roku 1928. Sportovní klub v Janové byl založen r. 1932. 

Obec zřídila roku 1890 hřbitov, roku 1919 byla část domů napojena na malou místní elektrárnu, roku 1937 byla obec elektrifikována. 

Čestní občané Janové:

JUDr. Antonín Hůlka, notář ve Valašském Meziříčí a poslanec zemského sněmu byl jmenován Čestným občanem Janové r. 1900. Josef Kristián Zelinka (12.9.1855 - 22.4.1930), začal učit v Janové 1.10.1887. Založil školní žákovskou knihovnu. Zasloužil se o zřízení obecního hřbitova a založení hasičského sboru. 

František Suldovský (30.12.1886 - 21.4.1945), v Janové působil jako řídící učitel spolu se svou manželkou Boženou Suldovskou. Založil obecní kroniku. Hned na začátku okupace se zapojil do protifašistického odboje v odbojové organizaci Obrana národa. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 In memoriam. Čestným občanem byl jmenován r. 1900. 

Památky:

Kaplička na hřbitově, která byla postavena r. 1889, zvonička z roku 1930 a Památník obětem I. světové války. 

Kulturní tradice:

První kulturně - společenskou tradiční akcí roku je Společenský ples, který každoročně pořádá TJ TATRAN Janová společně s obcí. 

Koncem května, popř. začátkem června je Tradiční kácení Maje. Další společenská akce s cimbálovou muzikou ve večerních hodinách s hudbou pro mladé. 

Na podzim, a to vždy 3. neděli v září, se koná tradiční vodění barana po vsi společně s živou kapelou. 

Kácení Máje a vodění barana jsou akce, při kterých se pořadatele střídají každý rok a jsou jimi místní organizace: Myslivecké sdružení Janová - Ústí 

Sbor dobrovolných hasičů Janová 

 

 

TJ TATRAN Janová 

Příroda:

Charakter okolní krajiny silně ovlivnila valšská pasekářská kolonizace v 16. století, která vedla ke vzniku hodnotné a vyvážené kulturní krajiny s rázovitou lidovou architekturou. Typické je střídání pastvin s lesními porosty, dlouhých úzkých údolí s hřebenovými partiemi, ze kterých jsou daleké výhledy do kraje. O vyjímečných přírodních hodnotách zdejší kulturní krajiny svědčí i to, že značná část katastru leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

Dovolená 

V Janové je řada možností pro prožití příjemné dovolené pro ty, jež mají rádi turistiku, popř. cykloturistiku. V nabídce je dostatečná ubytovací kapacita v místních restauracích, popř. v soukromí. Pro náročnější je zde možnost ubytování v soukromí i pronájem celých domků. 

V 4 km vzdáleném Vsetíně je možnost bohatého kulturního a sportovního vyžití. 

www.janova.cz

 

Fotogalerie (8)

 
 
 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko