O nás

Region sportu, rekreace a volnočasových aktivit

Valašsko - Horní Vsacko je kraj známý především díky svému lidovému charakteru a svým obyvatelům, odjakživa známých jako Valaši. V České republice je region Valašska - Horního Vsacka spojován právě s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím ovcí a kladným vztahem k hodnotám přírodního bohatství v území. I v současnosti se daří region udržovat v duchu historických lidových tradic. Hlavní prioritou Valašska - Horního Vsacka je cestovní ruch a s ním spojené aktivity a infrastruktura.

Mikroregion Valašsko - Horní Vsacko se nachází na horním toku řeky Vsetínská Bečva na Česko - Slovenském pomezí. V podkově horských masivů Javorníků a Vsetínských vrchů se spojilo 9 obcí a měst do geograficky uceleného území předurčeného svým charakterem ke všem formám rekreace, sportu a volnočasového vyžití. Jména těchto obcí jsou Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Zděchov, Huslenky, Hovězí, Janová Vsetín. Největším městem je Vsetín, který je i správním centrem regionu. Od názvu Vsetína je také historicky odvozen název Vsacko.

V regionu je dbáno na soulad s principy ochrany životního prostředí, neboť mikroregion se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Odtud vzniklo i naše motto"Valašsko - Horní Vsacko = v harmonii s přírodou, v duchu svobody". Pocity svobody a dotek přírody je cítit v každém koutě území. Veškeré nabízené aktivity se odehrávají v panensky čisté přírodě, jsou zaměřeny na zdravý životní styl. Region má potenciál stát se sportovním a rekreačním centrem vysoké úrovně celé jihovýchodní Moravy.

Zveme Vás k nám prožít aktivně volný čas, načerpat síly a rozšířit své obzory či poznání.

Valašsko - Horní Vsacko