Cyklostezka Bečva

Trasa začíná nad Velkými Karlovicemi a vede cyklisty po stezce s novým a rovným povrchem. Obklopují ji horské hřebeny a lesy. Mezi Karolinkou a Novým Hrozenkovem láká zvláště v letních dnech vodní nádrž Balaton s občerstvením. Trasa dovoluje cyklistům kochat se okolní přírodou, protože je příjemně z kopce. Beskydská krajina okouzlí malebnými staveními a pasoucími se ovcemi. Stezka kopíruje s malými odchylkami tok Vsetínské Bečvy. Celková délka cca 30 km.

Cyklostezka Bečva na území Valašska - Horního Vsacka byla dokončena v roce 2011. Byla spolufinancována jak Regionálním operačním programem Střední Morava, tak také Státním fondem dopravní infrastruktury a jednotlivými členskými obcemi sdružení.

Podél cyklostezky bylo vybudováno několik odpočívadel, které mohou cyklisté využít k odpočinku či občerstvení. 

V posledních letech přibyly v obcích také stojany s možností dobití elektrokol zdarma.