Zlepšení strategického řízení mikroregionu V-HV

Sdružení Valašsko - Horní Vsacko od 1.3.2018 do 31.10.2019 realizovala projekt s názvem: Zlepšení strategického řízení mikroregionu V-HV s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007448, který byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost

V rámci projektu došlo k realizaci těchto klíčových aktivit:

 1 - Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu V-HV

2 - Odborný seminář na Šumavě

3 - Školení v oblasti zadávání veřejných zakázek

4 - Řízení a koordinace projektu

 

Realizace projektu byla ukončena k 31.10.2019.