Baťova naučná stezka

Baťova naučná stezka byla pojmenována na počest Tomáše Bati mladšího a kromě toho prochází lesy patřícími rodině Baťů.

Trasa začíná v Jasenici, pak vede údolím Červenky, na Cáb a odtud ještě dále k Cábskému jezírku. Od jezírka se vrací zpět na Cáb, odkud pokračuje úbočím Kozích hřbetů na výchozí místo do Jasenice.
Dvanáct naučných tabulí se věnuje zdejší přírodě a historii.