Naučná stezka Javornický hřeben

Naučná stezka je zaměřená na přírodu, na zdejší krajinu, historii a na salašnictví.

Naučné tabule jsou jen v nástupních obcích, po trase pak najdete kameny s reliéfem a kamennou destičkou se stručným popisem.
Délka: 33 km