Naučná stezka okolím Vsetína

Naučná stezka začíná na nábřeží Bečvy u lázní a končí v místní části Jasenice.

Mezitím prochází Horním městem kolem zámku, napříč přírodní památkou Vršky - Díly, pokračuje po hřebeni ke Švagerům a vrací se údolím Velký Skalník na Vsetín.
Třináct naučných tabulí se věnuje zejména zdejší přírodě, ale také vsetínským památkám.

Délka: 6,8 km